31. 12. 2013 - Čas na řešení anonymizace se krátí!

18. listopadu 2013

Dotčené společnosti mají povinnost si do 31.12.2013 vybrat jeden z níže popsaných způsobů, jak s akciemi na majitele naloží. Doporučujeme se této problematice začít věnovat již nyní.

Přijetí zákona č. 134/2013 o zvýšení transparentnosti akciových společností, má významný vliv na více než 80% všech akciových společností v České republice, tedy těch a.s., které mají vydány listinné akce na majitele.

Zákon těmto společnostem ukládá povinnost učinit kroky vedoucí k zprůhlednění vlastnické struktury společnosti, a to jedním z níže uvedených způsobů:

  • transformovat stávající akcie na majitele na akcie na jméno;
  • nebo změnit podobu akcií z listinné na zaknihovanou, tj. akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře cenných papírů;
  • nebo akcie imobilizovat, tj. fyzicky je uložit do bankovní úschovy.

Ať již vyberete a realizujete jakoukoliv z těchto variant, vždy bude poté zřejmé, kdo je konečným vlastníkem. Pokud je Vaším požadavkem zachování anonymity (na původní úrovni, kterou Vám zaručují Vaše stávající listinné akcie na majitele), je jednou z mála možností, jak tohoto stavu dosáhnout, založení či akvizice zahraniční společnosti.

Ta nabude akcie od současného akcionáře a bude tak evidována jako akcionář, ať už v seznamu akcionářů, u banky či v depozitáři. Vhodným výběrem jurisdikce a správným nastavením vlastnické struktury tak lze kromě již zmíněné anonymizace využít také daňových preferenčních režimů předmětných zemí či zvýšit image společnosti.

Čas na řešení anonymizace se krátí /dotčené společnosti mají povinnost si do 31.12.2013 vybrat jeden z výše popsaných způsobů, jak s akciemi na majitele naloží/ a proto doporučujeme se této problematice začít věnovat již nyní.

Tým našich odborníků je připraven navrhnout Vám optimální řešení, které Vám zajistí stávající anonymitu při zachování naprosté kontroly nad Vaším majetkem.

V případě, že se rozhodnete věc zachování Vašeho soukromí a anonymity s námi prodiskutovat, kontaktujte nás na níže uvedených číslech:

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít