Likvidace společnosti

Zbavíme Vás nepotřebné společnosti! Odborně, důsledně a diskrétně od 25.900Kč.

Přebereme povinnosti a starosti spojené s likvidací firmy.

Po dohodě a revizi stavu, může být společnost převzata do správy a Vaše účast v ní končí. Okamžitě jsou tedy převzaty: veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním procesem.

Co je likvidace?

Likvidací se rozumí souhrn činností a úkonů (zejm. ekonomických a právních), které směřují ke zrušení vaší obchodní společnosti a tedy i ukončení jejích aktivit a podnikání. Výsledkem likvidace tedy je, že společnost má ukončeny všechny obchodní vztahy, nemá majetek ani závazky a je vymazána z Obchodního rejstříku, čímž zaniká.

Zrušení společnosti s likvidací je výrazem toho, že její společníci mají zájem vše vyřešit nanejvýš seriozní cestou a je považována za poctivý a zákonný způsob, kterým se společníci rozhodli aktivity společnosti ukončit a společnost zrušit.

Odborný vstup společnosti do likvidace zajistíme již od 25.900Kč, přičemž v rámci ceny zajistíme valnou hromadu za účasti notáře, jmenování likvidátora, zápis likvidace do OR a oznámíme zahájení likvidace příslušným orgánům státní správy a zajistíme zveřejnění v Obchodním věstníku i vyřízení oblastního archivu.

Jak to funguje u nás:

Proces likvidace začíná tím, že likvidovaná společnost je podrobena analýze, a to v součinnosti s daňovými poradci a auditory v rámci naší skupiny APOGEO. Společnost jako celek následně vstupuje do likvidace.

 V případě zadlužených společností navíc zajistíme vše až do konce - vč. insolvenčního řízení – resp. konkurzu. Likvidace úspěšně končí až výmazem společnosti z obchodního rejstříku!

Délka likvidace se liší dle konkrétního případu, obvykle trvá od 6 měsíců v méně komplikovaných případech. Cena likvidace je vždy předmětem individuálního posouzení.

Likvidace je profesionálně řízena našimi odborníky, což je pro vás velmi důležité. Proces je vždy prováděn důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci rizik pro klienta, přičemž naše možnosti řešení jsou velice široké.

Informujeme, že např. zadlužené společnosti nejsou z principu vhodné k likvidaci, avšak i v takových případech Vám můžeme velmi rychle a efektivně pomoci. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat.

Upozorňujeme vás, že tvrzení některých poskytovatelů podobných služeb „že vás ihned zbaví odpovědnosti za dluhy apod.“ nemohou být pravdivá. Zejména varujeme před nabídkou levných odkupů, kdy k likvidaci vůbec nemusí dojít! Neprofesionální likvidace často způsobí finanční ztráty, které mohou jít k tíži společníků!

V případě Vašeho zájmu vyřídíme likvidaci komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech účetních závěrek, rozvah, plnění společníkům z likvidační podstaty,  zajistíme získání stanovisek orgánů státní správy, odhlášení z evidencí a případně poskytneme i odborného likvidátora. Obstarání výmazu společnosti z OR zajišťujeme rovněž.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

  • 20. 11. 2017 | Aktualita

    Rizikové společnosti registrované k DPH

    Kdo začíná podnikat prostřednictvím nové firmy, čelí rozhodnutí, zda se společnost má stát plátcem či nikoli. Většinou jde o nezbytnost, jelikož obchodní partneři zpravidla plátci DPH jsou. Začít tedy business jako neplátce je téměř nemožné a vstup na trh je tak vlastně značně ztížen. Také „prodělávat“ 21% (než bude fi...

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Zůstaňte v obraze, odebírejte
náš newsletter
Napište nám
Zavřít
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací