Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu Vyhledávání Hlavní menu Change language

In medias res - 1. stránka

Vše | 2015 | 2011
 • Novela zákona o soudních poplatcích

  25červenec
  Novela zákona o soudních poplatcích, která bude pro veřejnost účinná již od 1.9.2011 přináší kromě jiného výrazné změny ve výši soudních poplatků.

 • Máte schválenou řádnou účetní závěrku?

  30červen
  Nestanoví-li zákon, společenská smlouva, popřípadě stanovy, kratší lhůtu, svolávají valnou hromadu jednatelé nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

 • Výhody koupě starších společností

  3červen
  Stáří společnosti může hrát významnou roli při vyjednáváních například s bankovními institucemi o případných úvěrech, obchodními partnery či v účasti soutěže o získání státní zakázky nebo přidělení dotace.

 • Funkce dozorčí rady ve společnosti

  19květen
  Dozorčí rada má ve společnosti především funkci kontrolního orgánu. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti /§197, odst. 1, Obch. Zák./. Do její kompetence spadá rovněž kontrola účetní závěrky návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě. /§198, Obch. Zák./.

 • Kypr zajistí anonymitu pouze v kombinaci s offshore jurisdikcí

  12květen
  Kyperský obchodní rejstřík nově umožňuje za poplatek online přístup k některým informacím o společnostech registrovaných na Kypru

< 1 | 2